Perfect Tense: Put the verbs in the parentheses into perfect tense

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Jeg (bo) i København.
Næstved (blive) mit nye hjem.
Jeg (opdage), at livet her er mere simpelt.
Man kan sige, at jeg (løbe) fra mine forpligfelser, men jeg er glad for mit valg.
Det er sommer nu. Bierne (begynde) at summe og blomsterne (springe) ud.
Jeg villle gerne tilbyde dig kage, men den (falde) ned fra bordet og katten (spise) af den.
Katten (blive) en del af min hverdag.
Vidste du, at vasen derovre (være) min siden min 18-års fødselsdag?
Vasen (stå) på samme sted i flere år nu.
Min gamle hund, Muffi, (løbe) væk.